Kontakt

Slovenčina

TRILAUG s.r.o.

Sídlo: Zlatovská 1904, 911 05 Trenčín                       
IČO: 31 415 644
DIČ: 2020383948
IČ DPH: SK2020383948                                             
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka č.:  1497/R
 

Ing. Peter Kopecký
e-mail: peter.kopecky@trilaug.sk
mobil: +421 915 454 423
 
Juraj Gramblička
e-mail: juraj.gramblicka@trilaug.sk
mobil: +421 904 170 896
 
Ing. Ondrej Novosad 
e-mail: ondrej.novosad@trilaug.sk
mobil:  +421 915 220 430